ForBee projektiga seotud esinemised ja kogutud andmetest publitseeritud artiklid

Projekti “ForBee” rahastab Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames.
Kuupäev Koht Esineja KuulajadTeema
02.03.19 Kopra talu, Tuhalaane Risto Raimets (EMÜ) Eesti kutselised mesinikud Eesti mesindusalase teadustöö tutvustus
02.03.19 Kopra talu, Tuhalaane Sigmar Naudi (EMÜ) Eesti kutselised mesinikud Nosematoosi ja pestitsiidi katest
24.01.19 KKM, looduskaitse
osakond, Tartu
Tiit Teder (TÜ) KKm looduskaitse osakonna inimesed Tolmeldajad ja nendega seotud probleemid
23.03.2019 Rakvere Risto Raimets (EMÜ) Eesti mesinikud.
Vabariiklikud Eesti
mesinike kevadised teabepäevad
Pestitsiidide mõjud mesilastele. Maaülikooli poolt publitseeritud 5 teadusartikli põhjal.
23.03.2019 Rakvere Sigmar Naudi (EMÜ) Eesti mesinikud. Vabariiklikud Eesti mesinike kevadised teabepäevad Nosematoosi puudutav teadustöö Eestis.
23.03.2019 Rakvere Reet Karise (EMÜ) Eesti mesinikud. Vabariiklikud Eesti mesinike kevadised teabepäevad Maaülikoolis mesindusalase teadustööga seonduvate projektide tutvustamine
20.03.2019 Vilnius Anne Kahru (KFB) Seminar Vilniuse Ülikoolis. Teadlased/tudengid/teised stakeholderid Development of cost-efficient (eco)toxicological toolbox for novel materials
11.04.2019 Tasku keskus, Tartu Virve Sõber Üliõpilased,
kõik asjast
huvitatud isikud
Tolmeldajad ja nende olulisus
19.05.2019 Vikerraadio Virve Sõber Üldsus Tolmeldajate toimetamisest
26-30.05.2019 Helsingi Mariliis
Sihtmäe
Teadlased,
üldsus
Opportunities for mitigation of bee losses in Estonia
9.09.2019 Montreal Risto Raimets Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Posterettekanne teemal: „Field relevant concentrations of fungicide and an insecticide are affecting honeybee (Apis mellifera) queens
9.09.2019 Montreal Margret Jürison Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Posterettekanne teemal: „Interactions between pesticide diomethoat and pathogen nosema in honey bees“
11.09.2019 Montreal Sigmar Naudi Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Posterettekanne teemal: „Microsporidian parasites Nosema apis & Nosema ceranae in honeybees – changes in time and species Distribution“
11.09.2019 Montreal Reet Karise Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Suuline ettekanne teemal: „Pesticide residues in beehive matrices are dependent on collection time and matrix type but independent on proportion of foraged oilseed rape nor agricultural land in foraging territory“
10.09.2019 Montreal Virve Sõber Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Suuline
ettekanne
teemal: „Forest proximity maintains Bumblebee species richness in a boreal agricultural landscape
26.09.2019Eesti MaaülikoolRisto RaimetsTeadlased,
mesinikud, üldsus
Doktoritöö kaitsmine teemal:
“Sünteetiliste ja bioloogiliste
pestitsiidide mõjud
meemesilastele ja kimalastele
27.09.2019Tallinna KutsehariduskeskusRisto RaimetsMesinikud“Sünteetiliste ja bioloogiliste
pestitsiidide mõjud
meemesilastele ja kimalastele”
03.10.2019VikerraadioRisto RaimetsÜldsusMaaülikoolis kaitstud
doktoritöö tutvustamine
07.10.2019Delfi teadussaade
“Innovaatika”
Marika
Mänd
Üldsus
12.10.2019 Põltsamaa
Mesinike Selts
Sigmar
Naudi
Kohalikud
mesinikud
“Apimondia 2019”;
“Nosematoos ja selle
mõju mesilastele”
15.11.2019EMÜ doktorantide
aastakonverents
Margret
Jürison
Üldsus“Interactions between
pesticide dimethoate
and pathogen Nosema
in honeybees”
16.11.2019Eesti Mesinike
Sügisesed
Teabepäevad
Margret
Jürison
Eesti
mesinikud
“Apimondia 2019”
28.11.2019Eesti Loodusuurijate
Selts
Risto
Raimets
Seltsi liikmed
üldsus
Pestitsiidide mõjud
mesilastele
13.12.2019Tallinna Ülikooli
Ökoloogia Keskus
Risto
Raimets
Teadlased,
Ülikooli
töötajad
Pestitsiidide mõjud
mesilastele
11.02.2020Tallinna Mesinike
Selts
Sigmar
Naudi
MesinikudNosematoos Eestis ja
selle mõju mesilastele
09.03.2020Kino sõprusSigmar
Naudi
ÜldsusArutelu kino
auditooriumiga
mesinduse ja mesilasi
puudutavate
probleemide teemadel
12.03.2020MaaeluministeeriumRisto
Raimets
Ministeeriumi
töötajad,
põllumehed,
mesinikud,
pestitsiidide
edasimüüjad
Pestitsiidide mõjud
mesilastele
12.05.2020Tallinna Mesinike
Selts
Risto
Raimets
MesinikudAasia vapsik ja tema
levik Euroopas.
Bioloogia ja tõrje
11.06.2020VikerraadioReet
Karise
ÜldsusRITA ForBee uuringu
tutvustamine