ForBee projektiga seotud esinemised ja kogutud andmetest publitseeritud artiklid

Kuupäev Koht Esineja KuulajadTeema
02.03.19 Kopra talu, Tuhalaane Risto Raimets (EMÜ) Eesti kutselised mesinikud Eesti mesindusalase teadustöö tutvustus
02.03.19 Kopra talu, Tuhalaane Sigmar Naudi (EMÜ) Eesti kutselised mesinikud Nosematoosi ja pestitsiidi katest
24.01.19 KKM, looduskaitse
osakond, Tartu
Tiit Teder (TÜ) KKm looduskaitse osakonna inimesed Tolmeldajad ja nendega seotud probleemid
23.03.2019 Rakvere Risto Raimets (EMÜ) Eesti mesinikud.
Vabariiklikud Eesti
mesinike kevadised teabepäevad
Pestitsiidide mõjud mesilastele. Maaülikooli poolt publitseeritud 5 teadusartikli põhjal.
23.03.2019 Rakvere Sigmar Naudi (EMÜ) Eesti mesinikud. Vabariiklikud Eesti mesinike kevadised teabepäevad Nosematoosi puudutav teadustöö Eestis.
23.03.2019 Rakvere Reet Karise (EMÜ) Eesti mesinikud. Vabariiklikud Eesti mesinike kevadised teabepäevad Maaülikoolis mesindusalase teadustööga seonduvate projektide tutvustamine
20.03.2019 Vilnius Anne Kahru (KFB) Seminar Vilniuse Ülikoolis. Teadlased/tudengid/teised stakeholderid Development of cost-efficient (eco)toxicological toolbox for novel materials Puudutatika ForBee
projekti.
11.04.2019 Tasku keskus, Tartu Virve Sõber Üliõpilased,
kõik asjast
huvitatud isikud
Tolmeldajad ja nende olulisus
19.05.2019 Vikerraadio Virve Sõber Üldsus Tolmeldajate toimetamisest
26-30.05.2019 Helsingi Mariliis
Sihtmäe
Teadlased,
üldsus
Opportunities for mitigation of bee losses in Estonia.
9.09.2019 Montreal Risto Raimets Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Posterettekanne teemal: „Field relevant concentrations of fungicide and an insecticide are affecting honeybee (Apis mellifera) queens
9.09.2019 Montreal Margret Jürison Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Posterettekanne teemal: „Interactions between pesticide diomethoat and pathogen nosema in honey bees“
11.09.2019 Montreal Sigmar Naudi Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Posterettekanne teemal: „Microsporidian parasites Nosema apis & Nosema ceranae in honeybees – changes in time and species Distribution“
11.09.2019 Montreal Reet Karise Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Suuline ettekanne teemal: „Pesticide residues in beehive matrices are dependent on collection time and matrix type but independent on proportion of foraged oilseed rape nor agricultural land in foraging territory“
10.09.2019 Montreal Virve Sõber Teadlased,
mesinikud,
üldsus
Suuline
ettekanne
teemal: „Forest proximity maintains Bumblebee species richness in a boreal agricultural
landscape

Projekti “ForBee” rahastab Eesti Teadusagentuur RITA programmi raames.